Dott.ssa Angela Somma

Psicologo e psicoterapeuta ad Andria

Psicologo psicoterapeuta ad Andria. Chiama DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Problemi di coppia ad Andria. Chiama DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Conflitto di coppia ad Andria. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Cura attacchi di panico ad Andria. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Crisi adolescenziale ad Andria. DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Psicologo adolescenti ad Andria. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Disturbi d'ansia ad Andria. Chiama DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Cura ludopatia ad Andria. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Dipendenza da gioco ad Andria. DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Cura depressione ad Andria. Rivolgiti a DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Disagio emotivo ad Andria. DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Psicologo disabilità ad Andria. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Psicologo infertilità ad Andria. Chiama DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Psicologo psicoterapeuta a Barletta. DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Problemi di coppia a Barletta. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Conflitto di coppia a Barletta. Chiama DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Cura attacchi di panico a Barletta. Rivolgiti a DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Crisi adolescenziale a Barletta. DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Psicologo adolescenti a Barletta. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Disturbi d'ansia a Barletta. DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Cura ludopatia a Barletta. DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Dipendenza da gioco a Barletta. DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Cura depressione a Barletta. Rivolgiti a DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Disagio emotivo a Barletta. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Psicologo disabilità a Barletta. DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Psicologo infertilità a Barletta. DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Psicologo psicoterapeuta a Trani. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Problemi di coppia a Trani. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Conflitto di coppia a Trani. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Cura attacchi di panico a Trani. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Crisi adolescenziale a Trani. Rivolgiti a DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Psicologo adolescenti a Trani. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Disturbi d'ansia a Trani. Chiama DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Cura ludopatia a Trani. DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Dipendenza da gioco a Trani. Rivolgiti a DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Cura depressione a Trani. DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Disagio emotivo a Trani. Chiama DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Psicologo disabilità a Trani. Chiama DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli

Psicologo infertilità a Trani. Contatta DOTT.SSA ANGELA SOMMA cell 333 5719180

Dettagli